Manychat logo

Roy Đoàn

About

Chuyên gia Marketing , Xây dựng, tư vấn, tư duy, kịch bảng chatbot đa năng nền tảng. Đã từng thiết kế, xây dựng kịch bản cho hơn 1000 khách hàng các ngành nghề, F&B, Spa, Bán lẻ, Dịch vụ,...

Status

messenger marketing expert

Industries Specialization

Restaurant, eCommerce, Hotel&Hospitality

Website

https://www.facebook.com/gia.doanhoang

Location

Vietnam, Ho Chi Minh City
Hard to find a good expert?
Get Matched With the Right Expert
Describe your tasks to get matched with an Expert.