Yumi Japanese Cuisine

บริการส่งอาหารญี่ปุ่น พระยาสุเรนทร์ คู้บอน หทัยราษฎร์ และพื้นที่ใกล้เคียง เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เปิดให้บริการในรูปแบบของ Delivery อย่างเดียว ไม่มีหน้าร้าน สั่งอาหารก่อนทานประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับ ออเดอร์ ณ ช่วง เวลานั้นๆครับ หยุดทุกวันจันทร์