You Academy

Motivujeme, inšpirujeme a vzdelávame jednotlivcov a korporácie, aby dosahovali v živote úspech a prosperitu vo všetkých oblastiach. Spolupracujeme s medzinárodne uznávanými trénermi a rečníkmi, ako napr. Brian Tracy, Peter Betyár, Mick McEvoy, Renata Angelo.