Yapaytech

Sesli veya yazılı komut verip diyalog kurabileceğimiz sanal asistanlar yaratıyoruz.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com