Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản - Batimex

Công ty cổ phần nhân lực TTC Việt Nam - Đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản. Du học nhật bản chi phí thâp. Liên hệ: cán bộ tuyển dụng 0981976115