Bảo Việt Nhân Thọ

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là Công ty thành viên với 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt. Trong 19 năm qua (1996-2015), Bảo Việt Nhân thọ tự hào đã hoạch định kế hoạch tài chính và bảo vệ cho trên 5 triệu khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị gần 30.000 tỷ đồng. Hiện tại, giỏ sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ cung cấp cho khách hàng lựa chọn phong phú với gần 50 sản phẩm các loại, đặc biệt dòng sản phẩm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ liên tục qua nhiều năm liền giữ vững vị trí là dòng sản phẩm hấp dẫn nhất trên thị trường với tỷ lệ lãi suất cam kết cao và quyền lợi đảm bảo linh hoạt. Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ đạt tiêu chuẩn quốc tế và được địa phương hóa, phù hợp với nhu cầu của người dân Việt Nam. Bảo Việt Nhân thọ khẳng định cam kết mang đến cho khách hàng tại Việt Nam những sản phẩm, dịch vụ tài chính với chất lượng tốt nhất theo đúng tôn chỉ “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”.