WinaSzydło

Dzięki elokwencji Pani Szydło mamy u steru władzy "nowych". Tu można zamieszczać zdjęcia co się udało.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com