เอ็มโหน่ง พาแบรนด์รวยด้วยดิจิตัล

#เอ็มโหน่ง #โค้ชสร้างแบรนด์ 🎯ที่ปรีกษาการตลาด +20 ปี 🎯ออกแบบแบรนด์ +15 ปี 🎯ไพรเวทโค้ชชิ่ง +7 ปี เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงภาพลักษณ์ และฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการบริหารแบรนด์ ปัจจุบัน บริหารช่องทางสื่อดิจิตัลให้กับหลายธุรกิจ หากเจ้าของธุรกิจต้องการเพิ่มความรู้ในการบริหารแบรนด์ หรือเพิ่มทักษะด้านการตลาดให้ทิมทำงาน สามารถจัดคอร์สอบบรมแบบไพรเวทโค้ชชิ่ง โดยมีเนื้อหาหัวข้ออบรมให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้เพิ่มยอดขาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไลน์ http://line.me/ti/p/%40wazinee ข้อมูลบริษัท ภาพผลงาน เชิญชมได้ที่เว็ป http://www.conceptsalliance.com ConceptsAlliance (Thailand) Ltd. เปิดทำการตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2544