Waleerat Clinic

วลีรัตน์คลินิก “ที่สุดประสบการณ์การปรับรูปหน้า” ให้บริการปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม ผ่านโปรแกรมหลัก 3 อย่างคือ LIPOLIFTING ลดโหนกแก้ม ปรับรูปหน้าเรียวเล็ก TIME MACHINE ปรับรูปหน้าย้อนวัย TIMELESS สวยอมตะ ด้วยพลาเซนต้า สเต็มเซลล์บำบัด เป้าหมายของเราคือ เป็นผู้นำด้านการปรับรูปหน้าย้อนวัย ด้วยเทคนิคที่เน้นให้ผลเร็ว และเจ็บน้อยที่สุด ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำของประเทศ อาทิ ศิริราช มหิดล จุฬาลงกรณ์ ปัจจุบันเราเป็นทั้งศูนย์ความงามแบบครบวงจร และศูนย์การเเรียนการสอนให้แก่แพทย์ที่มีความสนใจศึกษาต่อยอดด้านการปรับรูปหน้าอีกด้วย