Khuất Văn Tú

Khuất Văn Tú là người truyền cảm hứng nhiều nhất cho các bạn sinh viên và cá bạn trẻ Việt Nam , với sứ mệnh đưa đất nước cùng nhau phát triển .