Dương Duy Bách

Dương Duy Bách là Trainer nổi tiếng nhất trong phân khúc đào tạo về Phát triển bản thân cho giới trẻ! Kênh Youtube của Dương Duy Bách: https://goo.gl/Rtd7pM