Chỉ có người trong cuộc mới hiểu

Vâng chỉ có người trong cuộc mới hiểu !!!!