Viện Thẩm Mỹ SIAM Thailand

Viện Thẩm Mỹ SIAM Thailand là một đơn vị hàng đầu về hút cấy mỡ tại Việt Nam, là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ Body Jet nhập khẩu độc quyền từ Đức để ứng dụng trong hút và cấy