Hóa Dầu Long Sơn

Dự án LHD Long Sơn có tổng mức đầu tư 10 tỉ USD với tổng diện tích 1.320 ha do Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Thủ tướng