Vũ Minh Hiếu Marketer

Marketer - Doanh nhân - Nhà đào tạo: người mang lại nhiều giá trị về kinh doanh, marketing online và phát triển bản thân cho cộng đồng