Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургууль

Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрхэм зорилго нь элсэн суралцагчдад шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар, харилцааны өндөр соёлтой, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, технологи, нийгмийн салбарт бие даан ажиллах мэдлэг чадвартай судлаач мэргэжилтнийг хувь хүний авьяас сонирхол, нийгмийн хэрэгцээ, дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын жишиг хандлагад нийцүүлэн бэлтгэх, тэдний мэргэжил мэдлэгийг байнга дээшлүүлэхэд таатай орчин бүрдүүлэхэд оршино.