Unique Mind ESP

Dette er den offisielle Facebook-siden til Unique Mind ESP i Norge. «Unique Mind ESP - Nøkkelen til indre visdom» er grunnlagt av Deborah Borgen, og består av følgende to kurs: «BevissthetsTrening I» er vårt grunnkurs, og består av forelesninger som fokuserer på struktur og utvikling av vår bevissthet - det vil si hvordan vi lærer og utvikler oss gjennom hele livet. Det inkluderer også mental trening og teknikker for ubevisste og bevisste holdninger. Vår evne til endring forbedres, og «BevissthetsTrening I» dekker også metoder for å oppnå mål, og dermed øke vår evne til å handle. Denne treningen styrker vår emosjonelle, sosiale og relasjonelle kompetanse. Kurset gir deg kompetansen til å navigere i alle de ulike sosiale situasjoner vi befinner oss i, og kompetanse for å takle disse ulike situasjonene på best mulig måte. «BevissthetsTrening II» er et videregående kurs, og har som mål å utdype og forsterke «BevissthetsTrening I». Kurset legger vekt på å gi deg et nytt perspektiv på hvem du er og ressursene du har. «BevissthetsTrening II» består av forelesninger og mental trening som gir et mer helhetlig perspektiv for å forstå det indre, kreative nivået. Vi fokuserer på hvordan du kan bruke dine muligheter, samtidig som vi ser på ulike trender innen selvutvikling. Effekten av kurset gir en vekst som skaper nye resultater i livet og hverdagen din. Visste du at du kan støtte vårt arbeid? - Å være i forkant av utvikling krever at vi har dokumenterte resultater. Derfor fortsetter vi å jobbe med å få flere forskningsprosjekter. Skole, psykiatri og rusomsorg blir prioritert, samtidig som vi nå jobber med å få på plass et non-profit forskningssenter. VIPPS til 73387, er en av flere måter du kan støtte vårt arbeid på. Mange har også valgt å legge inn et fast månedlig beløp på vår forskningskonto: 5082.06.83150. Vi vil rette en stor takk til alle som støtter oss. Du er med på å gjøre det mulig å integrere dette arbeidet i samfunnet! http://uniquemindesp.com/bevissthetstrening-metode-viser-a-betydning-vare-folelser-mentale-helse/ https://drive.google.com/file/d/0B6ZTjzep_3jAdjJBMmN1TkU5Y0E/view