Vtech Japan: Giới thiệu Kỹ sư làm tại Nhật Bản lương cao,không qua môi giới

VTECH JAPAN: Liên tục tuyển Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, đảm bảo công việc tốt , lương cao, học Tiếng Nhật bài bản. Đào tạo CAD/CAM/CNC và Tiếng Nhật chất lượng cao.