Tử Thanh Song Kiếm

Tuyệt Phẩm Tiên Hiệp 3D cốt truyện Thục Sơn ! Tử Thanh Song Kiếm - Chính tà nhất niệm. PK xuyên map , Phi thăng vượt mọi điện hình Thần Trang, Sủng Thú đa dạng Game nhẹ , chơi mát máy, không hao pin.