Tse Pub

TSE Саппоро салбар: 7018-3828 TSE 3,4-р хорооллын эцэс салбар: 11-364757 TSE 3,4-р хороолол 1000 нэр салбар: 7000-4450 TSE МУИС салбар: 7533-9001 TSE Сансар Оргилуун салбар: 11-480866 TSE Арслантай гүүр салбар: 7533-9002