Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà là Chuyên Gia Não Bộ hàng đầu. Là diễn giả từng Đào tạo & Tư vấn trên 3000 gia đình khác nhau. Giúp cho họ sống HẠNH PHÚC & THÀNH CÔNG hơn.