Трансфер Фактор ба эрүүл мэнд

Яаж эрүүл байж гоо сайхнаа хадгалах вэ.