Rối loạn thần kinh thực vật - Trấn kinh an thần

An thần, Giảm căng thẳng, Suy giảm trí nhớ, Rối loạn thần kinh thực vật