Học Toán thầy Chí . Luyện Thi Đại Học Hàng đầu Việt Nam

Thầy Nguyễn Quốc Chí : - Tỷ lệ học sinh theo học từ đầu thi đạt trên 8 điểm Toán là 90% - Phương pháp làm nhanh, kĩ năng Casio đã thành thương hiệu lớn tại Việt Nam - Giáo viên có lượng tìm kiếm nhi