Tiêm Vacxin cho bé và mẹ tại Hải Phòng

Phòng khám trực thuộc Sở Y Tế dự phòng, Trung tâm y tế dự phòng thành phố Hải Phòng. Tiêm cho cả mẹ và bé theo tiêu chuẩn quốc gia.