Chill kids - Sài Gòn

Chill kids - Thường hiệu quà tặng handmade, đã xuất đi nhiều nước trên thế giới. Sau 4 năm ,Chill kids đã thêm lĩnh vực mới là chuyên hàng nhập và xuất hàng quần áo trẻ em. Hiện có 2 chi nhánh tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.