Thit chua Thanh Sơn- Công ty Trường Foods -Nghị Thịnh 1

Chúng tôi là công ty sản xuất THỊT CHUA đầu tiên tại Thanh Sơn,với 13 năm kinh nghiệm và sản xuất ra 1.500.000sp/ năm. Mục tiêu trong 10 năm sắp tới của chúng tôi là trờ thành công ty sản xuất THỊT CHUA u