Đỗ Thị Thiên Thanh

Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi là giúp bạn thành công, tại sao ư? Tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi giúp ai đó