Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương là một nhà viết sách, nhà nghiên cứu về tâm lý học và NLP, chị đạt chứng chỉ NLP Practitioner cũng như đã từng nghiên cứu rất nhiều thể loại sách tâm lý khác