Thiên Sơn Quán - 59 Quan Hoa

Thiên Sơn Quán chuyên phục vụ các món ăn từ gà tươi. Được chế biến theo công thức truyền thống của gà tươi Mạnh Hoạch