มานาประจำวัน

สำหรับการภาวนาส่วนตัว ในครอบครัว และการแบ่งปัน