Teplé Rožky

Aby každý nový slovenský projekt dostal priestor na prezentáciu. Hlasovanie, diskusie s autormi.

Want to create your own bot?
Go to ManyChat.com