OFW Tambayan

Ang page na ito ay ginawa upang magpugay at tumingala sa kadakilaan at tunay na kabayanihan ng lahat ng ating mga "kabayan" saan mang sulok ng mundo!