Specijalna Bolnica Sv. Katarina

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku osnovana je s namjerom da postane europski centar izvrsnosti s najmodernijom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom, prostire se na oko 3000 četvornih metara!