სუფთა სამყარო/Clean World დალაგება-დასუფთავება

კომპანიამ მოახერხა, ქართული საზოგადოებისათვის ევროპული დონის მომსახურება შეეთავაზებინა, რამაც დასახელებული საქმიანობის პოპულარიზაციას შეუწყო ხელი. იგი მუდმივად ზრუნავს საზოგადოებაში საიმედო, ხარისხიანი და გამორჩეული ბრენდის სახელი დაიმკვიდროს.