Ευ επιχειρείν με την Ρωξάνη

Ευ επιχειρείν, με έδρα το σπίτι, με μηδαμινά πάγια έξοδα.