Stamcelleklinikken

Stamcelleklinikkens ansatte er legespesialister med mange års erfaring i behandling og diagnostisering av smerter i muskler og ledd. Alle behandlere er medlemmer av Den norske legeforening. Stamcelleklinikken er en spesialklinikk, som ved hjelp av en ny metode behandler smerter i ulike ledd og sener. Formålet med behandlingen er å redusere smerter i ledd og sener, og bygge opp brusk som er slitt. Behandlingen foregår ved injeksjon av kroppens egne stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer, som aktiverer kroppens egne forsvarsmekanismer og reparasjonsevne. Dette får vi til ved at vi tar en vanlig blodprøve, som vi deretter spesialbehandler. Deretter injiseres disse cellene i leddet. Behandlingen innebærer derfor ingen bruk av kunstige legemidler. Stamcelleklinikken ligger sentralt på Majorstuen i Oslo Majorstuhuset Valkyriegaten 8 0366 Oslo Inngang fra Valkyriegaten HVA KAN BEHANDLES? Det er særlig artrose og slitasje i ulike ledd som behandles. Artrose kan ramme alle ledd. Vanligst er artrose i knær, hofter, fingre og tær. Ledd som knær, hofter og skuldre egner seg godt for behandling. De vanligste symptomene ved artrose er smerte, stivhet og innskrenket bevegelighet i leddet. Ved artrose vil leddbrusken blir slitt og tynn og det kommer påleiringer av ben. Kroniske betennelser i sener kan også behandles. BEHANDLING AV SENESKADER Akutt tendinitt (“senebetennelse”) skyldes skade eller overbelastning av en sene. Dersom smertene i senen ikke forsvinner går tendinitten over i en kronisk fase. Da kalles det tendinose eller tendinopati. Senen har nå fått små langvarige skader som må repareres. Ofte klarer ikke kroppen å reparere dette selv, slik at du kan ha behov for behandling som f.eks med stamceller. Målet med behandling med stamceller, i-PRF, er å reparere skadene i senen, bedre funksjonen og fjerne smertene. Tendinose / tendinopati får man oftest i albue, skulder, kne og ankel. BEHANDLING FOR ARTROSE Resultatene med stamcellebehandling i utlandet med i-PRF mot artrose er meget gode. Undersøkelser i utlandet viser at behandlingen kan redusere artrosen ved å gjenoppbygge slitt brusk, bedre funksjonen i leddet og redusere eller helt fjerne smerter. Behandlingen vil aktivere kroppens egen forsvarsmekanisme og reparasjonsevne i leddet. Erfaring viser at behandling med i-PRF kan utsette behov for operasjon, eller at man kan unngå operasjon. En slik operasjon ville i så fall oftest være innsetting av en protese i leddet. STAMCELLEBEHANDLING Blodet spesialbehandles ved hjelp av sentrifugering og ved dette konsentreres blodplater og hvite blodlegemer i det øverste del av glasset. Denne del sprøytes deretter inn i leddet eller omkring den skadede senen. DIAGNOSTIKK Diagnosen finner vi ved hjelp av vanlig utvendig undersøkelse av leddet eller senen, samt det som er vist på røntgen eller MR. Røntgen eller MR vil ha vist om det er slitasje/artrose i leddet. Dersom dine plager er slik at de egner seg for behandlingen, kan du behandles ved første konsultasjon. STAMCELLEBEHANDLING Behandlingen starter med at vi tar en blodprøve, som spesialbehandles ved hjelp av sentrifugering. Ved sentrifugeringen samles de cellene vi skal bruke øverst i blodprøveglasset. Dette er spesielt stamceller, blodplater, vekstfaktorer og hvite blodlegemer. Disse cellene tar vi ut av blodprøven og setter de inn i det slitte leddet eller omkring senen, ved hjelp av en tynn nål. Vi bruker et spesielt røntgenapparat ved behandlingene. Ved hjelp av dette apparatet ser vi leddet og slitasjen i leddet, og ser dermed at nålen treffer nøyaktig riktig i leddet som behandles. Dette stikket er ikke smertefullt, fordi nålen er tynn. Stamcelleklinikken bruker kun dine egne blodceller for å reparere artrose, slitt brusk og behandle smerter fra ledd og sener. Ved å injisere kroppens egne stamceller, blodplater, hvite blodlegemer og vekstfaktorer, aktiveres kroppens egne forsvarsmekanismer og reparasjonsevner. Behandlingen innebærer derfor ingen bruk av kunstige legemidler, kun celler fra pasientens eget blod. Det kan også være aktuelt at du sykler på en ergometersykkel vi har på klinikken, før behandlingen. Dette kan øke mengden stamceller og de andre cellene vi bruker i blodet. ETTER BEHANDLING Umiddelbart etter behandling ber vi deg bevege leddet, slik at alle reparasjonscellene fordeles rundt i hele leddet. Ofte blir smertene i leddet redusert kort tid etter behandling. Normalt er det behov for 2– 6 behandlinger, alt avhengig av slitasjen i leddet. Sener trenger vanligvis færre behandlinger. Behandling gis normalt med 1- 2 ukers mellomrom, og prosedyren er den samme hver gang. Etter behandlingen skal du bruke kroppen og leddet som du normalt gjør. Det kreves ingen spesielle forhåndsregler etter behandlingen. PRISER Vi har satt ned prisen for å gjøre behandlingen mer tilgjengelig! Konsultasjon 45 minutter kr 2.000. Injeksjoner kr 2.500 per gang! FORNØYDE PASIENTER Injeksjoner i begge knær. Var før plaget med nattlige smerter og smerter etter aktivitet. Smertene er nå redusert med 70%. Smerter gått fra 8/10 til 2/10. Hadde kraftsvikt i begge knær som nå er borte. Ann-Kristin takker for god behandling hos Stamcelleklinikken. - Ann-Kristin Sigernes Sigrun Andresen var Stamcelleklinikkens første pasient. Hun har slitasje i begge knær, og har fått behandlet høyre kne med god effekt. Sigrun er nå i gang med behandling av venstre kne siden høyre ble så bra. Sigrun er meget godt fornøyd med behandlingen hos Stamcelleklinikken. - Sigrun Andresen