Solovair HK

將百年老店優質嘅鞋靴,利用網絡銷售方式發揚光大,等更多嘅消費者可以享受到高“性價比”嘅英國手工皮鞋。 有客戶嘅積極參與,先至能夠令到一個品牌永垂不朽✊,所以鼓勵更多喜歡英國Craftsmanship嘅朋友一齊join埋我哋,俾多啲寶貴嘅意見我哋,令啲鞋及靴更啱你我嘅“型格”同”品味“!