Soccerkinetics

Soccerkinetics ist ein innovatives, kreatives und multdimensionales Fußballtraining. Soccerkinetics = Technik + Kognition + Koordination + Visual