სკოლა თაობა • Skola Taoba

შპს "თაობაI" ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება. სწავლება მიმდინარეობს 1-12 კლასის ჩათვლით.