Shiphangmy.com.vn - Order và Ship hàng Mỹ

Mọi order quý khách email tới: shiphangmy29@gmail.com, chủ đề: Order - Tên bạn - Số điện thoại. Nội dung thanh toán chuyển khoản cho shiphangmy: Order -Mã đơn – tên – Số điện thoại của bạn. Lưu ý: Mọi thông tin trên phải chính xác và đầy đủ. Thiếu hoặc sai có thể gây ảnh hưởng đến thời gian của việc xử lý đơn hàng. Xin cám ơn quý khách đã hợp tác và ủng hộ