SEONGON

Hoạt động trong ngành Marketing Online với sản phẩm chính là Google AdWords, SEONgon là một trong 3 đơn vị dẫn đầu về số lượng khách hàng và chất lượng của quảng cáo năm 2012.