Sáp Wax Lông Nóng - Hard Wax Bean

Sáp wax lông nóng:wax sạch sẽ tất cả các vùng trên cơ thể. Sáp wax lông nóng nhập khẩu từ Úc . Chuyên phân phối sỉ lẻ.