Nguyễn Tiến Đạt

Tôi luôn muốn đem những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống chia sẻ đến mọi người. Đó là hạnh phúc của tôi, thứ mà tôi đang theo đuổi