Saladi.vn - Thực phẩm sạch và tuyển chọn

SALADI có trang trại trồng rau sạch, thổ canh, trong nhà màng tại Lâm Đồng. Đặt hàng: 090 66 11 853 Chuyển giao công nghệ: 0937 93 0009