Saffron Hồ Chí Minh

Saffron Hồ Chí Minh là nhà phân phối số 1 của Saffron Bahraman tại Việt Nam. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ Iran dòng Saffron cao cấp nhất – Saffron Negin.