Sách Hành Trình 30 Ngày Trở Thành Bậc Thầy Bán Hàng Qua Điện Thoại

Sách Hành Trình 30 Ngày Trở Thành Bậc Thầy Bán Hàng Qua Điện Thoại của tác giả Hán Quang Dự sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia bán hàng qua điện thoại sau 30 thực hành luyện tập.