დასაქმების სააგენტო "ბაია"

თბილისის საოჯახო პერსონალის საკადრო ცენტრი "ბაია"