Румен Кръстев, Инхоп

Като автор, консултант, предприемач и управител на "Институт за хората и промените", помагам на другите хора да правят живота си по-добър.