Rosanow.info

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Rosanow.info zaprasza do śledzenia strony! Staramy się informować o aktywnościach i inicjatywach lokalnej społeczności.